Úhradu môžete vykonať prevodom na číslo účtu:

SK 23 75000000004024773102

Ceny kurzov sú riešené individuálne podľa požiadaviek na kurz
Prenájom - kuchynské štúdio 250 € / deň
Prenájom - fontána na čokoládu 20 €

V pripade záujmu Vám vieme zabezpečiť fotografovanie alebo nahrávanie videa